Uw kind aanmelden


In principe is een leerling vanaf zijn of haar vierde verjaardag van harte welkom op onze school. Wij werken niet met wachtlijsten in de kleutergroepen, maar bij een late aanmelding houden we wel het recht om in het belang van de schoolorganisatie en het kind de eerste schooldag te bepalen. De belangrijkste factor bij zo'n keuze is de groepsgrootte van dat moment. Ongeveer een jaar voor de 4e verjaardag van een kind krijgen ouders via de leerplichtambtenaar van de gemeente bericht dat zij hun kind kunnen aanmelden bij een basisschool naar keuze. Dat is het moment waarop veel ouders contact opnemen met ons. We maken met geïnteresseerde ouders altijd een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek.
U hoeft echter niet te wachten op het bericht van de leerplichtambtenaar....

Indien uw kind voor een hogere groep wordt aangemeld worden de verhoudingen jongens/meisjes en het aantal 'zorgleerlingen' in een groep ook meegewogen. Een proefdag is dan ook altijd onderdeel van de intakeprocedure.
Om zeker te zijn dat uw kind wordt geplaatst, is het verstandig om uw kind al in een eerder stadium aan te melden. 

Aanmelding op 'De Lettertuin'

Indien u uw kind wilt aanmelden op 'De Lettertuin', dan kunt u een afspraak maken met Piet Willemsen, de directeur van de school, voor een gesprek en een rondleiding.  

tel. 0318-614643 
e-mail:  directie.lettertuin@proominent.nl
Tijdens het gesprek ontvangt u de schoolkalender (inclusief de schoolgidsinformatie met betrekking tot het lopende schooljaar) en het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u ook downloaden:
Download hier: inschrijfformulier obs De Lettertuin
 
Indien uw kind in aanmerking komt voor fulltime hoogbegaafdenonderwijs, volgt u de intakeprocedure zoals deze staat beschreven onder hoogbegaafdenonderwijs > Intakeprocedure op deze site.