Communicatie


Parro-LogoParro-app
De Parro-app is onze vaste schoolapp. Voor ouders is het belangrijk deze app te downloaden en te activeren. Voor het activeren ontvangt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging in uw mailbox. Voor vragen hierover kunt u ook bij de leerkracht van uw kind terecht. Parro wordt vooral gebruikt voor korte mededelingen m.b.t. activiteiten in de klas van uw kind (middels tekst, foto’s en video’s) en ad-hoc mededelingen vanuit de directie. De app wordt tevens gebruikt voor het inschrijven voor de voortgangsgesprekken. 

Lettertuinnieuws
Minimaal één keer per maand ontvangt u een E-mail bericht met daarin een link naar onze nieuwsbrief, het 'Lettertuinnieuws'. Hierin staat het laatste nieuws met betrekking tot de hele school, of een groot deel van de school. De informatie in onze nieuwsbrief is vooral afkomstig van het Lettertuinteam, onze medezeggenschapsraad en onze ouderraad.
Het Lettertuinnieuws is ook altijd te vinden op deze website en wordt opgehangen op ons informatieraam naast de hoofdingang van van onze hoofdlocatie aan de Ruyterstraat 1.

Live oudercontact
Drie keer per jaar hebben alle ouders de gelegenheid om met de groepsleerkracht(en) te spreken over de ontwikkeling van hun kind. We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek waarin u kennis maakt met de leerkracht(en) van uw kind en waar door u alvast een duidelijk beeld wordt geschetst van uw kind. Daarna volgen er nog voortgangsgesprekken in februari en aan het eind van het schooljaar (indien nodig). Tijdens deze voortgangsgesprekken worden samen persoonlijke doelen opgesteld voor de komende periode (indien dit nodig/wenselijk is). Soms worden er extra afspraken gemaakt om de doelen tussentijds te evalueren en eventueel bij te stellen. De weken waarin de geplande voortgangsgesprekken plaatsvinden zijn terug te vinden in de schoolkalender.
Los van de voortgangsgesprekken kunnen ouders ook altijd telefonisch met de leerkracht een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.

E-mailcontact
Op De Lettertuin zijn voldoende mogelijkheden om met een leerkracht te spreken. Wij communiceren daarom niet via e-mail of whatsapp met ouders over onderwijsinhoudelijke zaken en de ontwikkeling van hun kind. De ervaring heeft ons geleerd dat een dialoog via e-mail soms leidt tot verkeerde interpretaties en vervelende situaties.  Een korte mededeling, die niet direct gelezen hoeft te worden, mag u uiteraard wel via de mail verzenden naar de betreffende leerkracht. Maar een telefoontje blijkt toch altijd sneller en efficiënter te werken.