Groep 3
Mical Brombacher


Schooljaar 2020-2021
In onze groep zitten 27 kinderen. Meester Mical is onze meester.   We gaan dit schooljaar veel aan de slag met lezen, taal, rekenen, spelling, schrijven en Engels. Verder gaan we ook lekker bezig met tekenen, handvaardigheid en muziek. Twee keer in de week krijgen we gymnastiek. We doen veel aan Kanjertraining, zodat we leren hoe we op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan.    Wij leren dit jaar lezen met de Kim-versie van Veilig Leren Lezen. Zodra we een aantal letters hebben geleerd, gaan we gelijk al leren hoe we zoemend moeten lezen, en leren we de letters ook gelijk te schrijven.   Wij hebben er zin in en hopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken!   Groetjes van groep 3!