De Lettertuin doet het goed! : Meld uw kind op tijd aan.

We doen het goed op De Lettertuin. Er heerst een prettige, veilige sfeer, de kinderen vinden het fijn op school, de ouders zijn tevreden en de onderwijsresultaten mogen er ook zijn. We merken dat veel ouders uit heel Ede dit ook weten, met als gevolg dat er veel interesse is voor onze school. Dat is natuurlijk mooi, maar hierdoor raken de groepen snel vol. Samen met onze medezeggenschapsraad hebben we daarom ons aannamebeleid aangepast. Hieronder de belangrijkste punten, die betrekking hebben op de groei van de school:  
- De onderwijskwaliteit en de sfeer in de school staan voorop. We willen te allen tijde de kwaliteit blijven bieden zoals leerlingen en ouders van ons gewend zijn en de goede sfeer handhaven.
- We willen een school zijn met maximaal 8 reguliere groepen en 2 Eurekagroepen.
- De kleutergroepen mogen gemiddeld maximaal 28 leerlingen tellen.
- De groepen 3 en 4 mogen maximaal 28 leerlingen tellen.
- De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) mogen maximaal 32 leerlingen tellen.
- De Eurekagroepen mogen maximaal 20 leerlingen tellen. 
- Als de groepsgrootte is bereikt, zal er voor de betreffende groep(en) met een wachtlijst worden gewerkt.  
-Mocht door interne doorstroom/doublures toch het maximaal aantal leerlingen worden overschreden, dan zal er naar verhouding extra ondersteuning op de betreffende groep worden gezet.

Uitgaande van het huidige aantal aanmeldingen, is er voor dit schooljaar (2023-2024) een wachtlijst voor:
- geboortejaar 2021
- geboortejaar 2022
- groep 4
- groep 7
- Eureka 2

Uitgaande van het huidige aantal aanmeldingen is er voor volgend schooljaar 2024-2025 een wachtlijst voor:
- geboortejaar 2021
- geboortejaar 2022
- groep 3
- groep 5
- groep 8
- Eureka 2

Uitgaande van het huidige aantal aanmeldingen is er voor het schooljaar 2025-2026 een wachtlijst voor:
- geboortejaar 2021
- geboortejaar 2022
- groep 3
- groep 6