Uw kind aanmelden


In principe is een leerling vanaf zijn of haar vierde verjaardag van harte welkom op onze school. Echter door de groei van de school zijn we genoodzaakt om in sommige groepen met wachtlijsten te werken. Om zeker te zijn dat uw kind wordt geplaatst, is het daarom verstandig uw kind al in een vroeg stadium aan te melden. Indien er voldoende ruimte is, maken we met ouders altijd een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek.

Indien uw kind al op een andere school zit en u wilt uw kind graag aanmelden op De Lettertuin, dan draait uw kind minimaal één proefdag mee op onze school. Tevens wordt informatie, m.b.t. de ontwikkeling van uw kind, opgevraagd bij de huidige school. Daarna wordt in een gesprek tussen ouders/verzorgers en directie of IB-er bekeken of De Lettertuin de juiste schoolkeuze is voor uw kind.
 

Aanmelding op 'De Lettertuin'

Indien u uw kind wilt aanmelden op 'De Lettertuin', dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Piet Willemsen, de directeur van de school, voor een gesprek en een rondleiding.  

tel. 0318-614643 
e-mail:  directie.lettertuin@proominent.nl
Tijdens het gesprek ontvangt u de schoolkalender (inclusief de schoolgidsinformatie met betrekking tot het lopende schooljaar) en het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u ook downloaden: Inschrijfformulier Lettertuin
 
Voor eventuele plaatsing op ons fulltime hoogbegaafdenonderwijs, volgt u de aanmeldingsprocedure zoals deze staat beschreven onder hoogbegaafdenonderwijs > aanmeldingsprocedure op deze site.