Commissie Public Relations


Op De Lettertuin hebben we ook een commissie voor Public Relations, de PR-commissie. Hierin hebben enkele ouders en leerkrachten zitting. Deze commissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar om plannen te maken ter profilering van de school en vervolgens de uitvoering te coördineren. Actiepunten die jaarlijks terugkomen zijn:


De PR-commissie bestaat bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 uit:
NB: De PR-commissie is nog op zoek naar enkele enthousiaste ouders.