Commissie Public Relations


Op De Lettertuin hebben we ook een commissie voor Public Relations, de PR-commissie. Hierin hebben enkele ouders en leerkrachten zitting. Deze commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar om plannen te maken ter profilering van de school en vervolgens de uitvoering te coördineren. Actiepunten die jaarlijks terugkomen zijn:


De PR-commissie bestaat bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 uit: