Ouders


Op De Lettertuin vinden wij het belangrijk dat er een goed contact met de ouders is. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen is het van belang dat ouders en leerkrachten op één lijn zitten. Tijdens de oudergesprekken worden specifieke, individuele ontwikkeldoelen opgesteld en weer geëvalueerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verwachtingen van ouders en leerkracht het meest bijdragen aan de leerprestaties. We leggen dan ook (samen met ouders) de lat haalbaar hoog.

Ouders worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren), maar zij worden ook regelmatig gevraagd om zich in te zetten voor de school. Zonder hulpouders kunnen alle extra activiteiten niet doorgaan. 
Bij aanvang van het schooljaar ontvangen alle ouders een lijst, waarop zij kunnen aangeven of en waar zij ingezet kunnen/willen worden. Bent u nieuw op De Lettertuin en heeft u nog geen ouderhulplijst ontvangen, vraag er dan gerust naar bij de groepsleerkracht van uw kind. Af en toe vragen we ook extra hulp in onze nieuwsbrief.
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk ouders hun steentje bijdragen, want wat is een basisschool zonder Sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisje, excursies, sporttoernooien, medezeggenschapsraad en ouderraad?