Laatste nieuws


13-03-2018  12:55
Woensdag 21 maart houdt het openbaar basisonderwijs in Ede open huis. Bent u op zoek naar een goede basisschool voor hun kind? Kom dan woensdag langs op De Lettertuin. 
Het programma ziet er als volgt uit:

09.00u:  Start Open Dag. vrijblijvend groepen bezoeken (van 9.00-12.00u).
09.15u:  Centrale presentatie over de reguliere afdeling van de school (incl. koffie/thee)
10.30u:  Centrale presentatie over de Eureka afdeling van de school (incl. koffie/thee)
12.00u:  Afsluiting Open Dag.

Gedurende deze ochtend zijn onze directeur (Piet Willemsen) en/of onze intern begeleider (Luuk van der Woude) beschikbaar voor het beantwoorden van alle vragen.
De kleutergymzaal in de school is op deze dag stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht kunt u e.e.a. combineren.
 
 
19-02-2018  09:37
We doen het goed op De Lettertuin. Er heerst een prettige, veilige sfeer, de kinderen vinden het fijn op school,  de ouders zijn tevreden en de onderwijsresultaten mogen er ook zijn. We merken dat veel ouders uit heel Ede dit inmiddels ook weten, met als gevolg dat er veel interesse is voor onze school.
Dat is natuurlijk mooi, maar langzaam maar zeker raken de groepen vol.
Samen met onze medezeggenschapsraad hebben we daarom ons aannamebeleid aangepast. Hieronder de belangrijkste punten, die betrekking hebben op de groei van de school:
 
  • De onderwijskwaliteit en de sfeer in de school staan voorop. We willen te allen tijde de kwaliteit blijven bieden zoals leerlingen en ouders van ons gewend zijn en de goede sfeer handhaven.
  • We willen de school laten groeien tot maximaal 8 reguliere groepen en 3 Eurekagroepen.
  • De kleutergroepen mogen gemiddeld maximaal 28 leerlingen tellen.
  • De groepen 3 en 4 mogen maximaal 28 leerlingen tellen.
  • De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) mogen maximaal 32 leerlingen tellen.
  • De Eurekagroepen mogen maximaal 20 leerlingen tellen. Hierop wordt soms een uitzondering gemaakt. Bijvoorbeeld als er meer kinderen doorstromen van Eureka1 naar Eureka2 dan dat er doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
  • Als de groepsgrootte is bereikt, zal er voor die bepaalde groep(en) met een wachtlijst worden gewerkt.
 
Inmiddels is er voor dit lopende schooljaar (2017-2018) een wachtlijst ontstaan in:
  • beide kleutergroepen (kleuters die al staan ingeschreven en voor de zomer 4 jaar worden stromen vanzelfsprekend nog gewoon in)
  • groep 7/8
  • beide Eurekagroepen
 
Uitgaande van de huidige stand van zaken m.b.t. de aanmeldingen, is er in het volgende schooljaar (2018-2019) nog ruimte in alle reguliere groepen.
Voor de Eurekagroepen is er ook dan een wachtlijst. Mochten er echter zoveel kinderen op de wachtlijst staan dat een derde Eurekagroep mogelijk is, zal de situatie uiteraard anders worden.