Laatste nieuws


07-09-2019  18:15

Bekijk hier de trailer van de Bonte Dag 2019, met korte fragmenten van alle optredens!

02-10-2018  19:45
We doen het goed op De Lettertuin. Er heerst een prettige, veilige sfeer, de kinderen vinden het fijn op school,  de ouders zijn tevreden en de onderwijsresultaten mogen er ook zijn. We merken dat veel ouders uit heel Ede dit inmiddels ook weten, met als gevolg dat er veel interesse is voor onze school.
Dat is natuurlijk mooi, maar langzaam maar zeker raken de groepen vol.
Samen met onze medezeggenschapsraad hebben we daarom ons aannamebeleid aangepast. Hieronder de belangrijkste punten, die betrekking hebben op de groei van de school:
 
 • De onderwijskwaliteit en de sfeer in de school staan voorop. We willen te allen tijde de kwaliteit blijven bieden zoals leerlingen en ouders van ons gewend zijn en de goede sfeer handhaven.
 • We willen een school met maximaal 8 reguliere groepen en 3 Eurekagroepen.
 • De kleutergroepen mogen gemiddeld maximaal 28 leerlingen tellen.
 • De groepen 3 en 4 mogen maximaal 28 leerlingen tellen.
 • De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) mogen maximaal 32 leerlingen tellen.
 • De Eurekagroepen mogen maximaal 20 leerlingen tellen. Hierop wordt soms een uitzondering gemaakt. Bijvoorbeeld als er meer kinderen doorstromen van Eureka1 naar Eureka2 dan dat er doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
 • Als de groepsgrootte is bereikt, zal er voor die bepaalde groep(en) met een wachtlijst worden gewerkt.
 
Inmiddels is er m.b.t. dit lopende schooljaar (2019-2020) een wachtlijst ontstaan voor:
 • beide kleutergroepen (kleuters die al staan ingeschreven en dit schooljaar 4 jaar worden stromen vanzelfsprekend nog gewoon in)
 • groep 3
 • groep 8
 • beide Eurekagroepen
 
Uitgaande van het huidige aantal aanmeldingen, is er voor het volgend schooljaar (2020-2021) een wachtlijst ontstaan voor:
 
 • groep 3
 • groep 4
 • beide Eurekagroepen
In de overige groepen is er nog ruimte voor nieuwe leerlingen.