Algemene informatie


De Lettertuin' is één van de elf openbare scholen in de gemeente Ede die vallen onder de stichting 'Proominent'.
Op De Lettertuin heerst een vertrouwde leeromgeving dankzij de kleinschaligheid.
De ongeveer 150 leerlingen zijn verdeeld over 8 leeftijdsgroepen binnen 5 combinatiegroepen en 2 Eureka-groepen voor hoogbegaafde kinderen.
Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten die eindverantwoordelijk zijn.
De groepsgrootte ligt tussen de 18 en 30 leerlingen.

Een kleine school heeft veel voordelen:
Alle kinderen en leerkrachten kennen elkaar.
Door een klein team wordt in pauzes vaak over de gebeurtenissen in de klas gesproken. Mede daardoor leren leerkrachten veel kinderen kennen die zij zelf niet in de groep hebben.
In een klein team is het gemakkelijker reageren op situaties die niet in de schoolregels zijn opgenomen.
De lijnen zijn kort, dus nieuwe afspraken kunnen snel worden gemaakt.
Veel ouders kennen elkaar of leren elkaar via school kennen. De betrokkenheid bij school is mede daardoor erg groot.
Door de kleinschaligheid kunnen festiviteiten als Sinterklaas,  de kinderboekenweek, het kerstfeest, e.d. met alle kinderen gezamenlijk worden gevierd.