Verlof leerlingen


Ziekte leerling 

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep vóór schooltijd op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in.

Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep.
Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee, totdat u later zelf uw kind kunt overnemen.

Verlof leerling (leerplicht) 

De leerplichtige leeftijd in Nederland is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u schriftelijk verlof moeten aanvragen via een speciaal aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden. Wij beoordelen uw aanvraag volgens de wettelijke richtlijnen. Ook voor vier-jarigen dient u volgens de wet verlof aan te vragen. Voor deze kinderen wordt altijd verlof verleend. Wij zijn verplicht alle vormen van verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Ede. Hieronder valt ook het regelmatig te laat komen.

download: aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek