De Lettertuin


ik heb een tuin vol letters
die strooi ik in het rond
dan lees ik later wat ze samen
schrijven op de grond
soms worden ze een gedicht
of soms een schitterend verhaal
soms worden ze een liedje
in een onbekende taal
ik heb een tuin vol letters
wil jij het eens proberen?
want als je speelt met letters
dan kun je heel wat leren.

 

Op ‘De Lettertuin’ vinden wij het belangrijk dat uw kind heel veel leert en dagelijks met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

Wij erkennen de veilige omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent, een plek die warmte heeft. Maar we hebben ook een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om over een aantal jaren als volwassenen in onze maatschappij te kunnen functioneren.

Kinderen komen naar onze school toe om zich sociale vaardigheden en een leerhouding eigen te maken, maar vooral ook om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen leren we respect op te brengen voor elkaars waarden en normen. Huidskleur, sociale status, cultuur, geloof of handicap kunnen en mogen nooit aanleiding zijn tot pesten of discriminatie. We zijn daarop zeer alert.

‘De Lettertuin’ wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We leren hen om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling en past nieuwe, succesvolle onderwijskundige ideeën toe.
Samen met de kinderen stellen we de klassenregels op en we leren hen die te hanteren.

Wat we belangrijk vinden op ‘De Lettertuin’: