Schoolgeschiedenis


In het najaar van 1959 nam het gemeentebestuur van Ede een besluit: "Er kan een openbare lagere school gesticht worden in de wijk Ede-West."

In mei 1960 werd de heer G. Gijsberts uit Deventer benoemd tot toekomstig schoolleider van de Kernhemschool. Aangezien de nieuwe school nog niet afgebouwd was, startte het onderwijs in augustus 1960 in twee lokalen van de -inmiddels opgeheven- Graaf Bentickschool en in twee noodlokalen.

Storende invloeden hebben er voor gezorgd dat pas op 14 december 1960 het schoolgebouw officieel door burgemeester Oldenhof kon worden geopend: zes lokalen, een personeelskamertje en twee trappenhuizen.

In zijn toespraak -en ook in die van de inspecteur van het lager onderwijs- werd het gebouw betiteld als een esthetisch verantwoord en goed geoutilleerde werkomgeving. Op dat moment kon men zich daarmee verenigen.

De school groeide in enkele jaren uit tot een volwaardige zes-klassige lagere school.

In 1980 werd het gebouw uitgebreid met een "speelleerlokaal" (de huidige groep 3) en een gemeenschapsruimte (de "Kern").

Toen in 1985 de basisschool werd ingevoerd, trokken -na enkele kleine bouwkundige aanpassingen- de kleuterscholen 't Heidebloempje (uit de Indische Buurt) en Bibelebons in januari 1986 bij de Kernhemschool in.

De laatste aanpassing vond in het voorjaar van 2005 plaats. De school werd uitgebreid met een personeelskamer, een klein lokaal en alle toiletgroepen werden vernieuwd.

Door vergrijzing van de buurt liep het leerlingenaantal sterk terug, tot een dieptepunt van 72 leerlingen in 2010. Het roer moest om om het bestaansrecht te behouden:
Op 2 juni 2010 heeft de school een nieuwe naam gekregen: ´De Lettertuin´.
Per 1 augustus 2010 is een afdeling van de Leonardoschool Ede e.o.  toegevoegd aan de school. Leonardo-onderwijs is fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
Op 1 augustus 2014 heeft de Leonardoschool Ede e.o. zich losgekoppeld van de landelijke Leonardostichting, De naam Leonardo wordt sinds die tijd niet meer gebruikt, maar het fulltime hoogbegaafdenonderwijs heeft nog steeds (m.i.v. januari 2017 onder de naam Eureka-onderwijs) een vaste plek binnen De Lettertuin.

Van een kleine school in 2010 is De Lettertuin inmiddels gegroeid tot een bloeiende school met meer dan 200 leerlingen. Het gebouw aan De Ruyterstraat was al in 2017 te klein geworden. In het naastgelegen gebouw 'De Wissel' (voormalig MAVO-gebouw van het Pallas Athene College) zijn inmiddels 4 lokalen in medegebruik genomen om daar de bovenbouwgroepen te huisvesten.
Op 1 augustus 2017 heeft De Lettertuin daardoor in het eigen gebouw ruimte kunnen creëren voor peuterspeelzaal 't Kruimeltje van Spelenderwijs Ede.