Aanmeldingsprocedure


Aanmelding

De aanmelding begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig zijn:

U kunt de benodigde formulieren downloaden door erop te klikken.

Voorwaarden voor toelating

 

Procedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij veel belangstelling hanteren wij een wachtlijst en is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop de vereiste formulieren door ons zijn ontvangen.

De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig advies. Bij een positief advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek). De ouders gaan dan met de coördinator e/o de directeur in gesprek en het kind met de leerkracht. Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de school.

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden.

Voor een definitief besluit over plaatsing in een Eureka-groep loopt uw kind minimaal enkele dagen mee in de beoogde groep. Het definitieve advies over de toelating van uw kind komt in overleg tussen de toelatingscommissie en de leerkracht van de groep tot stand. Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven.

Voorrang op aanmeldlijst

Broertjes zusjes

Jongere broertjes of zusjes die naar de Eureka-afdeling willen komen en/of leerlingen die al op de reguliere afdeling van De Lettertuin zitten, worden met voorrang op de aanmeldlijst geplaatst.

Evenwichtige groepen

De school streeft naar evenwichtige groepen. Gegevens als de leeftijdsopbouw van de groep, verdeling jongens en meisjes en het aantal kinderen met aanvullende speciale zorgbehoeften zijn van invloed op de definitieve plaatsing van de kinderen.

Instroom

U kunt uw kind al op een vroege leeftijd aanmelden. In onze kleutergroepen wordt al extra aanbod gecreëerd voor deze groep kinderen. Instromen bij het fulltime hoogbegaafdenonderwijs kan echter pas in leerjaar 3 met een niveau midden groep 4. Als uw kind voor leerjaar 3 wordt aangemeld en het beheerst het niveau van midden 4 nog niet, wordt hij/zij geplaatst in de reguliere groep 3. De leerkrachten van groep 3 en de intern begeleider gaan met elkaar een plusaanbod creëren dat voldoende tegemoet komt aan de doelgroep HB-kinderen die op den duur gaat doorstromen naar een Eureka-groep. Dit geldt voor zowel de nieuwe leerlingen als voor de leerlingen die vanuit onze kleutergroep doorstromen.