Kosten Eureka onderwijs


Wat kost het als mijn kind deelneemt aan het Eureka onderwijs?

Sinds 01-01-2019 zijn er voor ouders geen extra kosten meer verbonden aan het Eureka-onderwijs.
Na jarenlange inspanning is het ons gelukt om de extra kostenpost vanuit de passend-onderwijs gelden te laten financieren door het samenwerkingsverband (SWV) 'Rijn en Gelderse Vallei'. We zijn ontzettend blij dat ieder hoogbegaafd kind nu ook gelijke kansen heeft.
Aan dit besluit van het SWV ligt een beleidsstuk ten grondslag dat is opgesteld en onderbouwd door een werkgroep, waar onze directeur ook deel van uitmaakte. In dit beleidsplan is een vier-jarentraject opgenomen waarin het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd op verschillende niveau's weggezet gaat worden. Zo zal er op alle basisscholen aan het basisniveau moeten worden voldaan (vroegtijdig signaleren en een passend aanbod creëren op basis van compacten en verrijken). In het tweede niveau spreken we van plusklassen waar hoogbegaafde kinderen één dag of dagdeel per week terecht kunnen. Mocht dit niet voldoende blijken te zijn vinden we in niveau drie ons fulltime HB-onderwijs terug.  
Door de invoering van dit beleidsplan is er ook e.e.a. veranderd m.b.t. de aanname en het volgen van onze hoogbegaafde leerlingen. Zo wordt er na twee jaar jaarlijks (door de groepsleerkracht, de intern begeleider en de HB-specialist van het samenwerkingsverband) gekeken of het Eureka-onderwijs nog steeds de meest passende vorm van onderwijs is voor een kind. Met andere woorden: Zit het kind nog op de juiste plek binnen het Eureka-onderwijs?

Het SWV-gebied bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude,Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
Voor gezinnen die buiten het gebied van ons SWV wonen wordt een beroep gedaan op het SWV waar hun woonplaats onder valt, om de extra kosten te vergoeden.

Uit de bijdrage van het SWV wordt bekostigd: