Waarom voltijds HB-onderwijs?


Basisschool De Lettertuin in Ede en basisschool De Prinsenakker in Bennekom bieden voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8. We bieden deze vorm van onderwijs aan, omdat we in de praktijk hebben ondervonden dat het reguliere onderwijs niet altijd een onderwijsaanbod kan bieden passend bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Het belangrijkste doel is dat hoogbegaafde kinderen zich binnen een uitdagende leeromgeving en met gelijkgestemden goed en met plezier kunnen ontwikkelen.

“Kan mijn kind niet gewoon naar de plus-groep op school of kunnen wij als ouders niet wat extra uitdaging organiseren?”

Natuurlijk kan dat. Er is een klein percentage hoogbegaafde kinderen dat het prima doet in het regulier onderwijs. Maar waar regulier onderwijs niet past en plus-onderwijs onvoldoende uitdaging of aansluiting biedt, is voltijds HB-onderwijs mogelijk een optie. Ervaringen van ouders zijn dat ze in het regulier onderwijs regelmatig opnieuw moeten uitleggen wat hun kind nodig heeft en daar soms ook onbegrip op ondervinden. Extra uitdaging in muziek of sporten buiten school is vaak maar gedeeltelijk een oplossing, omdat het kind zich onder schooltijd nog steeds verveelt.

Het kan een oplossing zijn om een klas over te slaan om voldoende uitdaging te bieden, maar dat kan als keerzijde hebben dat het kind zo snel gaat, dat het zich opnieuw gaat vervelen en vaak op (te) jonge leeftijd van de basisschool komt.

Plus-onderwijs kan een extra uitdaging bieden, maar is vaak beperkt tot een dagdeel in de week. Daarna moet het kind weer gewoon de eigen klas in met het reguliere programma, met mogelijk nog meer frustratie tot gevolg.

Hoogbegaafde kinderen hebben continu meer uitdaging en begeleiding nodig van een daartoe opgeleide leerkracht. De opvoeding thuis, de activiteiten buiten school én de ontwikkeling op school kunnen elkaar dan ondersteunen.

Bovendien biedt voltijds onderwijs de hoogbegaafde kinderen het voordeel van een groep gelijkgestemde kinderen. Een slim kind zal zich in het regulier onderwijs vaak moeten aanpassen en voelt continu dat het anders denkt en reageert. In een groep met andere hoogbegaafde kinderen die op eenzelfde manier denken en schakelen, vindt het weerklank en kan het zichzelf zijn. Hierdoor kan er sneller een ‘klik’ ontstaan voor vriendschappen en speelafspraken. Vanuit die basis waarin het kind zichzelf mag zijn, kan het zich ontwikkelen tot een volwassene die vanuit zelfvertrouwen en zonder faalangst de maatschappij tegemoet treedt en zijn hoogbegaafdheid verder in zijn leven als talent kan inzetten.

De voltijds HB-groepen zijn onderdeel van De Lettertuin en De Prinsenakker. Veel activiteiten, zoals de creatieve vakken, techniek, tuinieren, dans en drama, het schoolreisje/schoolkamp, sportactiviteiten,  de kerstviering, e.d. worden gezamenlijk ondernomen met de andere (reguliere) groepen. De kinderen spelen in de pauzes ook gezamenlijk op hetzelfde schoolplein. Zo blijft er samenhang in de school en blijft het contact met leeftijdgenoten breed, zoals dat ook in de maatschappij is.