Geschiedenis HB-onderwijs Proominent


In maart 2010 is Proominent (dat het onderwijs verzorgt op 11 openbare scholen in de gemeente Ede) gestart met onderwijs volgens het Leonardo-concept op basisschool de Prinsenakker in Bennekom en basisschool de Lettertuin in Ede. Het onderwijs voorzag onmiddellijk in een behoefte in de wijde omtrek van Ede. Ouders hadden de eigen bijdrage van €1600 per kind per jaar er graag voor over.

Sinds 2016 is het onderwijsconcept hernoemd naar Eureka-onderwijs in verband met de opheffing van de Leonardostichting. Ook al heette het concept geen Leonardo-onderwijs meer, het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is door Stichting Proominent voortgezet en qua opzet en inhoud verder ontwikkeld.

In 2019 heeft het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei de extra kosten voor haar rekening genomen, zodat ouders geen eigen bijdrage meer hoefden te betalen. Het samenwerkingsverband was vanaf die tijd verantwoordelijk voor de plaatsing van HB-kinderen. Het gevolg was dat er ook steeds meer leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften de Eurekagroepen binnen kwamen. Hierdoor kwamen de oorspronkelijke doelen van het Leonardo-onderwijs in de verdrukking. We moesten helaas constateren dat we op deze wijze niet meer aan de specifieke onderwijsbehoeften van veel leerlingen konden voldoen.

In 2024 heeft Proominent daarom besloten weer terug te gaan naar de oorspronkelijke doelgroep (zonder extra kosten voor ouders).