Waarom voltijds onderwijs op maat?

Kan mijn kind niet gewoon naar de plus-groep op school of kunnen wij als ouders niet wat extra uitdaging organiseren?

Waar regulier onderwijs niet past en plus-onderwijs onvoldoende uitdaging, aansluiting of ontwikkeling biedt, is fulltime Eureka onderwijs een optie. Ervaringen van ouders zijn dat ze in het regulier onderwijs regelmatig opnieuw moeten uitleggen wat hun kind nodig heeft en daar soms ook weerstand op ondervinden. Extra uitdaging in muziek of sporten buiten school is vaak maar gedeeltelijk een oplossing, omdat het kind zich onder schooltijd nog steeds verveelt.
 
Het kan een oplossing zijn om een klas over te slaan om voldoende uitdaging te bieden, maar dat heeft als keerzijde dat het kind zo snel gaat dat het zich opnieuw gaat vervelen en vaak op (te) jonge leeftijd van de basisschool komt.
 
Plus-onderwijs kan een extra uitdaging bieden, maar is vaak beperkt tot een dagdeel in de week. Daarna moet het kind weer gewoon de eigen klas in met het reguliere programma.
 
Hoogbegaafde kinderen hebben continu meer uitdaging nodig en kunnen ondersteuning gebruiken van een daartoe opgeleide leerkracht in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘leren leren’. De opvoeding thuis, de activiteiten buiten school én de ontwikkeling op school kunnen elkaar dan ondersteunen. 
 
Bovendien biedt voltijds onderwijs de hoogbegaafde kinderen het voordeel van een groep gelijkgestemde kinderen. Een slim kind zal zich in het regulier onderwijs vaak moeten aanpassen en voelt continu dat het anders denkt en reageert. In een groep met andere hoogbegaafde kinderen die op eenzelfde manier denken en schakelen, vindt het weerklank en kan het zichzelf zijn. Hierdoor kan er sneller een ‘klik’ en ontstaan voor vriendschappen en speelafspraken. Vanuit die basis waarin het kind zichzelf mag zijn, kan het zich ontwikkelen tot een volwassene die vanuit zelfvertrouwen en zonder faalangst de maatschappij tegemoet treedt en zijn hoogbegaafdheid verder in zijn leven als talent kan inzetten.
 
De Eureka groepen zijn onderdeel van De Lettertuin. Veel activiteiten, zoals de wekelijkse Creamiddag (creatieve vakken, techniek, tuinieren, dans en drama), het schoolreisje/schoolkamp, sportactiviteiten, de bonte dag, de kerstviering, e.d. worden gezamenlijk ondernomen met de andere (reguliere) groepen. De kinderen spelen in de pauzes ook gezamenlijk op hetzelfde schoolplein. Zo blijft er samenhang in de school en blijft het contact met leeftijdgenoten breed, zoals dat ook in de maatschappij is. 
 
De Lettertuin is een school voor openbaar onderwijs die voor iedereen toegankelijk wil zijn. Met aandacht voor filosofie, humanistische en godsdienstvorming wordt ook aandacht gegeven aan levensbeschouwelijke visies en religie. Humanistische vorming en godsdienstvorming wordt onderwezen door een vakleerkracht. Dit zijn keuzevakken vanaf leerjaar 5.
 
In maart 2010 is Proominent (dat het onderwijs verzorgt op 11 openbare scholen in de gemeente Ede) gestart met onderwijs volgens het Leonardo-concept op basisschool de Prinsenakker in Bennekom en basisschool de Lettertuin in Ede. Het onderwijs voorzag onmiddellijk in een behoefte in de wijde omtrek van Ede. Sinds 2016 is het onderwijsconcept hernoemd naar Eureka onderwijs in verband met de opheffing van de Leonardostichting. Ook al heet het concept geen Leonardo-onderwijs meer, het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is door Stichting Proominent voortgezet en qua opzet en inhoud verder ontwikkeld.