Groep 6
Kristel de Bont


Werken met Snappet
Vanaf groep 6 werken de kinderen met een Chromebook. Op de Chromebook kunnen kinderen via het Snappetprogramma oa rekenen, taal en spelling maken. Ook is het mogelijk om pluswerk te kiezen. Via Snappet werken de kinderen op hun eigen niveau. De leerkracht heeft via een monitor inzicht in het werk dat de kinderen doen.